Đặt Phòng

Bảng giá phòng của Eureka Linh Trường Resort năm 2021

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Hotel Room - Căn Hộ Khách Sạn

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 1,050,000

Phòng Deluxe

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 850,000


Phòng Executive

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 950,000

Phòng Superior

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 680,000

Villa Deluxe Seaview (Dãy 2)

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 2,500,000


Villa Garden View (Dãy 3, 4)

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 3,000,000

Villa Sea View (Dãy 1)

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 2,600,000