Bảng giá phòng của Eureka Linh Trường Resort năm 2019

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Chương trình Teambuilding tại Eureka Linh Trường Resort của Vietour

   Eureka Linh Trường Resort

   Team Building

   Nửa ngày; Cả ngày

Từ 50,000


Hà Nội – Biển Hải Tiến – Eureka Linh Trường Resort (3 ngày 2 đêm)

   Eureka Linh Trường Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,640,000

Hà Nội – Biển Hải Tiến – Team Building – Eureka Linh Trường Resort (3 ngày 2 đêm)

   Eureka Linh Trường Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,640,000


Hotel Room - Căn Hộ Khách Sạn

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 1,700,000

Phòng Deluxe

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 850,000


Phòng Executive

   Eureka Linh Trường Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 950,000

Phòng Hội Nghị Hội Thảo của Eureka Linh Trường Resort

   Eureka Linh Trường Resort

   Hội nghị - Hội Thảo

   Nửa ngày; Cả ngày

Từ 2,800,000